START                        OM                        CV                       GALLERI                       AKTUELLT                        KONTAKT
 


MONICA HOLM  Född 1947 i Norrviken, Sollentuna

 Atelje och bostad i Enköping

 

Varför jag målar?

Jag har alltid sett tillvaron i bilder. Ända sedan barnsben.

I mogen ålder började jag gå i kurser och åka på konstresor.

Att måla är ett sätt att uttrycka det outtalade. Det glädjerika och det svåra.

Ett sätt att sätta färg på form och intryck av ting och företeelser man möter

 

Från dikten och musiken väcks tankar och en längtan efter att kunna sätta

fysisk form på orden och tonerna.  Duken på staffliet flödar av färg. I lager på lager.

Lika intensiva och mångskiftande som de intryck orden och tonerna har givit.

 

Samma känsla uppstår när man möter bilder av konstnären, som uttrycker

vad man själv strävar efter - utan att man förstått det.

 

 

 
                                                                     Monica Holm    Enöglavägen 18a    745 32  Enköping     Mobil 070 7385216     monica_v_holm@hotmail.com     www.monicaholm.se